Klinické studie nás přivedly o krok blíže k potenciálně zachraňujícím léčbám, ale bez dobrovolníků se nemohou stát. 37% tras bohužel neregistruje dostatek pacientů, aby se posunuli kupředu, což může způsobit významné zpoždění v důležitých výzkumných projektech.

Abychom lépe porozuměli důležitosti dobrovolnictví pro klinická hodnocení, vytvořila Alliance for Aging Research níže video o tom, proč jsou klinická hodnocení důležitá, jak se zapojit a co to znamená účastnit se.


Vítejte v Quintě! (Srpen 2021).